بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید Parslen ZB432L
تولیدکننده نوید زر شیمی
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن کوپلیمر
کاربردها ظرف نگهدارنده یا مخزن، جعبه باطری
افزوده شده با آنتی استاتیک، عامل هسته زا
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
MFI 6.5 - 8.5 g/10min 230°C, 2.16kg ASTM D1238
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Flexural Modulus 1250 - 1550 MPa 2.0mm/min ASTM D790
Hardness, Rockwell R 85 - 105 ASTM D785
Izod Impact Strength, Notched 31 - 39 J/m 2.75J , -23°C ASTM D256
Izod Impact Strength, Notched 100 J/m > 100 , 2.75J , 23°C ASTM D256
Tensile Elongation at Yield 7 - 9 % 50.0mm/min ASTM D638
Tensile Strength at Yield 24 - 30 MPa 50.0mm/min ASTM D638
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Heat Deflection Temperature 82 - 98 0.46MPa , 0.36mm ASTM D648
Vicat Softening Point 140 - 160 9.8N ، 1mm ASTM D1525
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.