بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید HFI5110
تولیدکننده پتروشیمی آریا ساسول
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سنگین
فرآیندها فیلم دمشی
کاربردها کیسه، فیلم، فیلم با کاربری عمومی، فیلم چندلایه، کیسه مواد غذایی
افزوده شده با پایدارکننده حرارتی، آنتی اکسیدان، استئارات روی
ویژگی ها استحکام مذاب خوب، چاپ پذیری خوب، وزن مولکولی بالا، توزیع وزن مولکولی پهن
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.951 g/cm³ At 23 °C ISO 1183
MFI 10 g/10min At 190 °C / 21.6 kg ISO 1133
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Elmendorf Tear Strength, MD 250 gr/25µm ISO 6383
Elmendorf Tear Strength, TD 800 gr/25µm ISO 6383
Film Elongation at Break, MD 580 % ISO 527
Film Elongation at Break, TD 620 %
Film Elongation at Yield, MD 10 % ISO 527
Film Tensile Strength at Break, MD 55 MPa ISO 527
Film Tensile Strength at Break, TD 55 MPa ISO 527
Film Tensile Strength at Yield, MD 26 MPa ISO 527
Tensile Modulus 1050 MPa ISO 527
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Melting Point 132 ISO 3146
Vicat Softening Point 127 ISO 306
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.