بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید E 7044
تولیدکننده پتروشیمی اروند
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی وینیل کلراید
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
K-Value 69 - 71 ISO 1628
Methanol Extract 2 % ≤ 2 ISO 6427
Particle Size 2 µm ≤ 2 ISO 565
VCM Residual Monomer 1 ppm ≤ 1 ISO 6401
Viscosity 7000 cP ≤ 7000 ، Paste viscosity After 1 h ISO 3219
Volatiles 0.3 % ≤ 0.3 ISO 1269
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.