بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید PNR 230C
تولیدکننده پلینار
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن کوپلیمر
فرآیندها اکستروژن
کاربردها ورق، پروفیل، لوله
افزوده شده با پایدارکننده حرارتی
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
MFI 0.25 - 0.35 g/10min At 2.16Kg, 230°C ASTM D1238
MFI 1.5 - 1.9 g/10min At 5Kg, 230°C ASTM D1238
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Flexural Modulus 900 - 1100 MPa ASTM D790
Hardness, Rockwell R 75 - 85 ASTM D785
Izod Impact Strength, Notched 0 J/m At 23°C, 0=Did Not Break ASTM D256
Izod Impact Strength, Notched 50 - 60 J/m At -20°C ASTM D256
Tensile Elongation at Yield 14 - 16 % ASTM D638
Tensile Strength at Yield 25 - 35 MPa ASTM D638
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Heat Deflection Temperature 69 - 81 At 0.46MPa ASTM D648
Melting Point 145 - 151 ISO 3146
Vicat Softening Point 130 - 140 9.8N ASTM D1525
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.