بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید BG-LD 2426F8
تولیدکننده پتروشیمی لرستان
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سبک
فرآیندها فیلم دمشی
کاربردها فیلم، فیلم لمینت، فیلم با کاربری عمومی
افزوده شده با آنتی بلاک، لیزکننده
ویژگی ها گرید در تماس با غذا، مقاومت ضربه بالا
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.924 g/cm³ ISO 1183
MFI 0.7 - 0.9 g/10min At 2.16Kg Load, 190°C ISO 1133
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Coefficient of Friction 1 ASTM D1894
Dart Drop Impact Strength 30 KJ/m At 23°C ASTM D4272
Film Elongation at Break, MD 200 % ISO 527
Film Elongation at Break, TD 500 % ISO 527
Film Tensile Strength at Yield, MD 11 MPa ISO 527
Film Tensile Strength at Yield, TD 11 MPa ISO 527
Impact Strength, Dart 140 gr ASTM D1709
Tear Strength, MD 30 kN/m
Tear Strength, TD 30 kN/m ISO 6383
خواص نوری
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Gloss 45 ASTM D2457
Haze 8 % Less than or equal to 8 ASTM D1003
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.