بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید BG-HD 48BF7
تولیدکننده پتروشیمی لرستان
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سنگین
فرآیندها نساجی
کاربردها نوار، رافیا، الیاف تک رشته
افزوده شده با روان کننده، آنتی اکسیدان، اسید اسکونجر، کمک فرآیند
ویژگی ها براقیت بالا، مناسب برای کاربری های سنگین، شفافیت خوب
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.946 - 0.95 g/cm³ At 23°C ASTM D1505
Flow Rate Ratio (FRR) 30 - 50 At (21.6Kg, 190°C)/(2.16Kg, 190°C) ASTM D1238
MFI 0.5 - 0.9 g/10min At 2.16Kg, 190°C ASTM D1238
Ti Content 2 ppm Less than 5, Based on MTM 15636
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Tenacity At Break 3.5 gr/den ASTM D2101
خواص نوری
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Yellow Index 0.5 Less than 4 ASTM D1925
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.