بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید Lupolen 2420F
تولیدکننده پتروشیمی امیرکبیر
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سبک
فرآیندها قالب گیری بادی، قالب گیری تزریقی، فیلم دمشی
کاربردها کیسه، ظرف نگهدارنده یا مخزن، بطری، فیلم، فیلم با کاربری عمومی، فیلم شرینک
ویژگی ها دوخت پذیری خوب، فرآیند پذیری خوب، خواص نوری خوب، استحکام مذاب خوب
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.923 g/cm³ ISO 1183
MFI 0.75 g/10min At 2.16Kg Load, 190°C ISO 1133
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Film Elongation at Break, MD 300 % ISO 527
Film Elongation at Break, TD 600 % ISO 527
Film Tensile Strength at Break, MD 26 MPa ISO 527
Film Tensile Strength at Break, TD 20 MPa ISO 527
Impact Strength, Dart 150 gr 50 blown film ASTM D1709
Tensile Modulus 260 MPa ISO 527
Tensile Strength at Yield 11 MPa ISO 527
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Vicat Softening Point 96 A50 (50°C/h 10N) ISO 306
خواص نوری
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Gloss 90 60 °, 50 blown film ASTM D2457
Haze 8 % 50 blown film ASTM D1003
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.