بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید HD 62N07
تولیدکننده پتروشیمی لرستان
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سنگین
افزوده شده با پایدار کننده در برابر اشعه فرابنفش
ویژگی ها مقاومت خوب در برابر اشعه فرابنفش
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.96 - 0.963 g/cm³ At +23°C ASTM D1505
Flow Rate Ratio (FRR) 25.5 (2.16Kg Load, 190°C)/(21.6Kg Load, 190°C) ASTM D1238
MFI 5.6 - 8.4 g/10min At 2.16Kg Load, 190°C ASTM D1238
MFI 158.1 g/10min At 21.6Kg Load, 190°C ASTM D1238
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Flexural Modulus 1000 MPa ASTM D790
Izod Impact Strength, Notched 55 J/m ASTM D256
Tensile Elongation at Break 850 % ASTM D638
Tensile Strength at Break 12 MPa ASTM D638
Tensile Strength at Yield 30 MPa ASTM D638
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.