بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید HD-62107 UV
تولیدکننده پتروشیمی لرستان
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سنگین
فرآیندها قالب گیری تزریقی
کاربردها جعبه
افزوده شده با پایدار کننده در برابر اشعه فرابنفش
ویژگی ها مقاومت خوب در برابر تاب برداشتگی، سفتی و صلبیت خوب، مقاومت خوب در برابر اشعه فرابنفش، چقرمگی خوب، مقاومت خوب در برابر ترکزایی ناشی از تنش های محیطی (ESCR)، گرید در تماس با غذا، سختی خوب
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.962 g/cm³ at +23°C DIN 53479
MFI 7 g/10min At 2.16Kg Load, 190°C DIN 53735
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Flexural Modulus 1108 MPa ASTM D790
Izod Impact Strength, Notched 53 J/m at +23°C ASTM D256
Izod Impact, Notched 2.7 kJ/m² at +23°C DIN 53453
Tensile Elongation at Break 1048 % ASTM D882
Tensile Strength at Break 15.7 MPa ASTM D882
Tensile Strength at Yield 31.5 MPa ASTM D882
خواص نوری
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Yellow Index 4 DIN 6167
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.