بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید LL 22402
تولیدکننده پتروشیمی مهاباد
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سبک خطی
فرآیندها فیلم دمشی
کاربردها فیلم، چمن مصنوعی، فیلم شرینک، فیلم با کاربری عمومی
افزوده شده با پایدار کننده در برابر اشعه فرابنفش
ویژگی ها مقاومت خوب در برابر اشعه فرابنفش
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.92 - 0.923 g/cm³ ISO 1183
MFI 1.8 - 2.1 g/10min At 2.16Kg Load, 190°C ISO 1133
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Elmendorf Tear Strength, MD 35 gr/25µm ASTM D1922
Elmendorf Tear Strength, TD 325 gr/25µm ASTM D1922
Film Elongation at Break, MD 780 % ASTM D882
Film Elongation at Break, TD 990 % ASTM D882
Film Tensile Strength at Break, MD 54 MPa ASTM D882
Film Tensile Strength at Break, TD 36 MPa ASTM D882
Film Tensile Strength at Yield, MD 18 MPa ASTM D882
Film Tensile Strength at Yield, TD 21 MPa ASTM D882
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.