بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید LFI2047A
تولیدکننده پتروشیمی آریا ساسول
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سبک
فرآیندها فیلم دمشی
کاربردها فیلم، فیلم با کاربری عمومی، کیسه زیپ دار، کیسه خشک شویی
افزوده شده با آنتی بلاک، لیزکننده، آنتی اکسیدان
ویژگی ها فرآیند پذیری خوب، قابلیت کشش خوب، سفتی خوب، خواص نوری خوب، گرید دارویی، تمایل کم لایه های فیلم به چسبیدن به یکدیگر، گرید در تماس با غذا، مقاومت خوب در برابر اصطکاک
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.92 g/cm³ ISO 1183
MFI 4.7 g/10min At 2.16Kg Load, 190°C ISO 1133
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Blocking 20 gr
Coefficient of Friction 0.2 ASTM D1894
Dart Drop Impact Strength 15 KJ/m ASTM D4272
Film Elongation at Break, MD 100 % ISO 527
Film Elongation at Break, TD 500 % ISO 527
Film Tensile Modulus, MD 200 MPa ISO 527
Film Tensile Modulus, TD 200 MPa ISO 527
Film Tensile Strength at Break, MD 27 MPa ISO 527
Film Tensile Strength at Break, TD 15 MPa ISO 527
Film Tensile Strength at Yield, MD 12 MPa ISO 527
Film Tensile Strength at Yield, TD 11 MPa ISO 527
Re-Blocking 10 gr
Tear Strength, MD 80 kN/m ISO 6383
Tear Strength, TD 25 kN/m ISO 6383
خواص نوری
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Gloss 55 45° ASTM D2457
Haze 9 % ASTM D1003
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.