بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید LIM1922
تولیدکننده پتروشیمی آریا ساسول
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سبک
فرآیندها قالب گیری تزریقی
کاربردها درپوش، لوازم منزل، مستربچ سازی، اسباب بازی
افزوده شده با آنتی اکسیدان
ویژگی ها گرید در تماس با غذا، انعطاف پذیری خوب، گرید دارویی، فرآیند پذیری خوب
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.919 g/cm³ ISO 1183
MFI 22 g/10min At 2.16Kg Load, 190°C ISO 1133
MFI 75 g/10min At 5Kg Load, 190°C ISO 1133
MVR 29 cm³/10min At 2.16Kg Load, 190°C ISO 1133
MVR 98 cm³/10min At 5Kg Load, 190°C ISO 1133
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
ESCR 3 h SABTEC Method
Hardness Ball Indentation 16 MPa 49N Applied Load ISO 2039-1
Hardness Shore D 45 ISO 868
Izod Impact, Notched 42 kJ/m² at +23°C ISO 180
Izod Impact, Notched 5 kJ/m² at -30°C ISO 180
Tensile Creep Modulus 80 MPa After 1 Hour ISO 899-1
Tensile Creep Modulus 45 MPa After 1000 Hours ISO 899-1
Tensile Elongation at Break 400 % ISO 527
Tensile Modulus 175 MPa ISO 527
Tensile notched impact strength 86 kJ/m² 16Mpa Maximum Tension, 8.4% Elongation at Break ISO 8256
Tensile Strength at Break 7 MPa ISO 527
Tensile Strength at Yield 8 MPa ISO 527
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Enthalpy change 104 J/g DIN 53765
Heat Deflection Temperature 39 At 0.45MPa (HDT/B) ISO 75
Melting Point 105 DIN 53765
Vicat Softening Point 82 At 10N (VST/A) ISO 306
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.