بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید Toluene Diisocyanate (TDI)
تولیدکننده پتروشیمی کارون
دسته ها مواد شیمیایی، ایزوسیانات، تولوئن دی‌ایزوسیانات
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
2,4-TDI Content 79 - 81 WT.% ASTM D4660
2,6-TDI Content 19 - 21 WT.% ASTM D4660
Acidity (ppm) 40 ppm Maximum Value ASTM D5629
Color 25 APHA Maximum Value ASTM D4877
Hydrolysable Chlorine Content 0.006 WT.% Maximum Value ASTM D4663
Nitro Isocyanate Compounds 30 ppm Maximum Value
Purity 99.5 WT.% Minimum Value
Specific Gravity 1.22 at +25°C ASTM D4659
Total Chlorine 500 ppm Maximum Value ASTM D4661
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.