بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید Ammonia
تولیدکننده پتروشیمی خراسان
دسته ها مواد شیمیایی، آمونیاک
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Moisture Content 0.35 WT.% Maximum Value ISO 7105
Oil 0.0005 % Maximum Value ISO 7106
Purity 99.65 WT.% Minimum Value
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.