بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید Urea
تولیدکننده پتروشیمی خوزستان
دسته ها مواد شیمیایی، اوره، اوره صنعتی
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Biuret Content 1 WT.% Maximum Value DIN 15479
Moisture Content 0.3 WT.% Maximum Value ISO 760
Nitrogen Content 46 WT.% Minimum Value DIN 15478
Particle size distribution 90 % 1-2.4mm, Minimum Value ISO 8397
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.