بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید Urea (Grade B)
تولیدکننده پتروشیمی شیراز
دسته ها مواد شیمیایی، اوره، اوره صنعتی
ویژگی ها بی بو، بی رنگ، امتزاج پذیری خوب با آب
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Biuret Content 1 WT.% Maximum Value
Moisture Content 0.3 WT.% Maximum Value
Nitrogen Content 46.3 WT.% Minimum Value
Particle size distribution 90 % 1-2.84mm, Minimum Value
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.