بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید Caustic Soda
تولیدکننده پتروشیمی بندر امام
دسته ها مواد شیمیایی، باز، سود کاستیک
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Aluminium Oxide (AL2O3) 10 ppm Maximum Value
Calcium (Ca) 10 ppm Ca As CaO, Maximum Value ASTM D511
Iron (Fe) 0.0006 WT.% Fe As Fe2O3, Maximum Value
Mercury (Hg) 0.5 ppm Maximum Value
Purity 48.5 WT.% Minimum Value ASTM D3875
Silicon Dioxide (SiO2) 5 ppm Maximum Value ASTM D859
Sodium Carbonate (Na2CO3) 4000 ppm Maximum Value ASTM D3875
Sodium Chlorate (NaClO3) 120 ppm Maximum Value
Sodium Chloride (NaCl) 15 ppm Maximum Value
Sodium Sulfate (Na2SO4) 15 ppm Maximum Value ASTM D516
Specific Gravity 1.515 At 15.6ºC, Minimum Value ASTM D3875
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.