بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید Benzene
تولیدکننده پتروشیمی بندر امام
دسته ها مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، بنزن
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Acid Wash Color 1 Maximum Value ASTM D848
Bromine Index 10 mg/100gr Maximum Value
Color 10 APHA Pt-Co, Maximum Value ASTM D1209
Density 0.882 - 0.886 g/cm³ At 15.6ºC ASTM D4052
Distillation Range 1 Maximum Value ASTM D850
Non-Aromatics 0.07 WT.% Maximum Value ASTM D4492
Purity 99.9 WT.% Minimum Value ASTM D4492
Solidification Point 5.45 Minimum Value ASTM D852
Thiophene 1 ppm Maximum Value ASTM D1085
Toluene 0.015 WT.% Maximum Value ASTM D4492
Total Chlorine 2 ppm Maximum Value
Total Sulphur 1 ppm Maximum Value
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.