بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید Para-Xylene
تولیدکننده پتروشیمی بندر امام
دسته ها مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، زایلین، پارا زایلین
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Acid Wash Color 1 Maximum Value ASTM D848
Benzene+Toluene Content 0.03 WT.% Maximum Value
Color 20 APHA Pt-Co, Maximum Value ASTM D1209
Distillation Range 136.4 - 140.4 Maximum Value ASTM D850
Ethyl Benzene 0.3 WT.% Maximum Value ASTM D3798
Meta-Xylene 0.25 WT.% Maximum Value ASTM D3798
Non-Aromatics 0.2 WT.% Maximum Value ASTM D3798
Ortho-Xylene 0.1 WT.% Maximum Value ASTM D3798
Purity 99.7 WT.% Minimum Value ASTM D3798
Specific Gravity 0.865 - 0.8661 At 60 °F/60°F ASTM D4052
Total Chloride 1 ppm Maximum Value
Total Sulphur 1 ppm Maximum Value
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.