بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید Mixed Xylene
تولیدکننده پتروشیمی بندر امام
دسته ها مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، زایلین، زایلین مخلوط
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Acid Wash Color 2 Maximum Value ASTM D848
Aromatics 0.5 WT.% C9 Aromatics, Maximum Value ASTM D2360
Benzene 0.005 WT.% Maximum Value ASTM D2360
Bromine Index 20 mg/100gr Maximum Value
Color 10 APHA Pt-Co, Maximum Value ASTM D1209
Decomposition Point (DP) 143 Maximum Value ASTM D850
Distillation Range 5 Distillation at 760 mm-Hg, Maximum Value ASTM D850
Ethyl Benzene 18.5 WT.% Maximum Value ASTM D2306
Initial Boiling Point (IBP) 137 Minimum Value ASTM D850
Meta-Xylene 49 WT.% Maximum Value ASTM D2306
Non-Aromatics 0.1 WT.% Maximum Value ASTM D2360
Ortho-Xylene 16 WT.% Minimum Value ASTM D2306
Para-Xylene 16 WT.% Minimum Value ASTM D2306
Toluene 0.04 WT.% Maximum Value ASTM D2360
Total Chloride 1 ppm Maximum Value
Total Sulphur 1 ppm Maximum Value
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.