بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید Ortho-Xylene
تولیدکننده پتروشیمی نوری (برزویه)
دسته ها مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، زایلین، اورتو زایلین
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Aromatics 1 WT.% Bzn+C9 & Heavier Aromatics, Maximum Value ASTM D2306
Aromatics 98.5 WT.% Total C8 Aromatics + Toluene+Ethyl Benzene, Minimum Value ASTM D2306
Color 20 APHA Pt-Co, Maximum Value ASTM D1209
Distillation Range 2 Distillation at 760 mm-Hg, Including 144.4, Maximum Value ASTM D850
Hydrocarbon Residue 20 ppm After Evaporation, Maximum Value ASTM D1353
Non-Aromatics 0.3 WT.% Maximum Value ASTM D2306
Purity 98.5 WT.% Minimum Value ASTM D2306
Total Sulphur 1 ppm Maximum Value ASTM D5453
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.