بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید 1-1-Benzene
تولیدکننده پتروشیمی بو علی سینا
دسته ها مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، بنزن
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Acid Wash Color 1 Maximum Value ASTM D848
Bromine Index 10 mg/100gr Maximum Value ASTM D1744
Color 10 APHA Maximum Value ASTM D1209
Distillation Range 2 Maximum Value ASTM D850
Methylcyclohexane 0.02 WT.% Maximum Value ASTM D4492
Non-Aromatics 0.08 WT.% Maximum Value ASTM D4492
Purity 99.9 WT.% Minimum Value ASTM D4492
Solidification Point 6 ASTM D852
Specific Gravity 0.882 - 0.886 ASTM D3505
Thiophene 1 ppm Maximum Value ASTM D1685
Toluene 0.02 WT.% Maximum Value ASTM D4492
Total Chlorine 1 ppm Maximum Value ASTM D4929
Total Nitrogen 1 ppm ASTM D4629
Total Sulphur 1 ppm ASTM D4045
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.