بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید 2-2-Heavy Aromatic
تولیدکننده پتروشیمی بو علی سینا
دسته ها مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، آروماتیک سنگین
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Aromatics 6 WT.% C9 Aromatics, Maximum Value ASTM D5134
Aromatics 93 WT.% C10+ Aromatics, Minimum Value ASTM D5134
C8 Content 1 WT.% Maximum Value ASTM D5134
Density 0.92 g/cm³ ASTM D4052
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Flash Point 65 Minimum Value ASTM D93
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.