بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید 1-3-Ortho Xylene
تولیدکننده پتروشیمی بو علی سینا
دسته ها مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، زایلین، اورتو زایلین
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Aromatics 1 WT.% C9 & Heavier Aromatics, Maximum Value ASTM D3797
C8 Content 98.5 WT.% Minimum Value ASTM D3797
Color 20 APHA Pt-Co, Maximum Value ASTM D1209
Distillation Range 2 Maximum Value ASTM D850
Non-Aromatics 0.3 WT.% Maximum Value ASTM D3797
Ortho-Xylene 98.5 WT.% Minimum Value ASTM D3797
Total Sulphur 1 ppm Maximum Value ASTM D4045
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.