بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید TEA 99.0%
تولیدکننده پتروشیمی شازند (اراک)
دسته ها مواد شیمیایی، آلکانول آمین، تری اتانول آمین
ویژگی ها بوی آمونیاک، فراریت کم در دمای اتاق، هيگروسكوپيک
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Color 75 APHA Pt-Co, Maximum Value ASTM D1209
Purity 99 WT.% Minimum Value
Specific Gravity 1.124 - 1.127 20/20 °C ASTM D891
Water content 0.2 WT.% ASTM D1364
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.