بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید TEA 85.0%
تولیدکننده پتروشیمی شازند (اراک)
دسته ها مواد شیمیایی، آلکانول آمین، تری اتانول آمین
ویژگی ها فراریت کم در دمای اتاق، هيگروسكوپيک، بوی آمونیاک
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Color 50 APHA Pt-Co, Maximum Value ASTM D1209
Diethanolamine (DEA) Content 15 WT.% Maximum Value
Monoethanolamine (MEA) Content 0.5 WT.% Maximum Value
Purity 85 WT.% Minimum Value
Specific Gravity 1.122 - 1.13 20/20 °C ASTM D891
Water content 0.2 WT.% Maximum Value ASTM D1364
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.