بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید Monoethanolamine (MEA)
تولیدکننده پتروشیمی شازند (اراک)
دسته ها مواد شیمیایی، آلکانول آمین، مونو اتانول آمین
ویژگی ها فراریت کم در دمای اتاق، بوی آمونیاک، هيگروسكوپيک
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Color 10 APHA Pt-Co, Maximum Value ASTM D1209
Equivalent Mol. Weight 61 - 62.5
Purity 99 WT.% Minimum Value
Water content 0.2 WT.% Maximum Value ASTM D1364
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.