بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید EPIRAN-06(EXCL)
تولیدکننده پتروشیمی خوزستان
دسته ها پلیمر، ترموست، اپوکسی
ویژگی ها مایع
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Color 50 APHA Maximum Value ASTM D1209
Epoxide Equivalent Weight (EEW) 185 - 190 g/eq
Epoxy Group Content 0.0526 - 0.054 Mol/100g
Non-Volatile 99.7 WT.% Minimum Value ISO 3251
Saponifiable, Hydrosable Chlorine Content 250 ppm Maximum Value ASTM D1726
Viscosity 10000 - 13000 cP at +25°C DIN 53015
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.