بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید SE-2000
تولیدکننده بانیار پلیمر
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی استایرن، پلی استایرن انبساطی
کاربردها صفحه های عایق، بسته بندی قطعات متوسط
افزوده شده با تأخیر دهنده شعله
ویژگی ها خود خاموش شونده
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Bead Size 1 - 1.25 mm
Blowing Agent 4 - 7 %
Density 0.012 g/cm³ First Expansion
Density 0.008 g/cm³ Second Expansion
K-Value 52 - 57
Pentane Content 5.2 % ≥ 5.2
Specific Gravity 1.03
Styrene Residual Monomer 2000 ppm ≤ 2000
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Limiting Oxygen Index (LOI) 28 - 30 %
Melting Point 165 - 175
Oven Aging 4 - 6 h
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.