بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید S-57
تولیدکننده پتروشیمی آبادان
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل کلراید هموپلیمر
ویژگی ها پی وی سی سوسپانسیونی
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Dark Resin Particles 0 - 10 Count Per 10 SQ.IN
Density 0.5 - 0.62 g/cm³ Apparent Bulk Density
Inherent Viscosity 0.67 - 0.72
K-Value 56 - 58
Particle size distribution 85 % 85≤ , Retained on 200μm
Porosity(Plasticizer Absorption) 0.05 - 0.2 cm³/g
Volatiles 0.7 % Maximum Value
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.