بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید S-6532
تولیدکننده پتروشیمی اروند
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی وینیل کلراید، پلی وینیل کلراید هموپلیمر
فرآیندها اکستروژن
کاربردها فیلم، لوله، ورق، پروفیل، شیلنگ
ویژگی ها پی وی سی سوسپانسیونی
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Ash Content 0.1 WT.% Sulfate ash, < 0.1 ISO 3451-1
Dark Resin Particles 20 Count ≤ 20
Density 0.55 - 0.61 g/cm³ Bulk Density ISO 60
Fish Eye 20 Count ≤ 20
Flowability 25 S/150g 10mm nozzle, ≤ 25 ISO 6186
K-Value 64 - 66 ISO 1628
Particle size distribution 95 - 100 % 63μm< ISO 4610
Particle size distribution 0 - 1 % 250μm< ISO 4610
Particle size distribution 1 % Retained on 0.4 mm sieve, < 1 ISO 4610
Porosity 19 - 25 % plasticiser absorption ISO 4608
VCM Residual Monomer 1 ppm ≤ 1 ISO 6401
Viscosity Number 101 - 109 cm³/g ISO 1628
Volatiles 0.3 % < 0.3 ISO 1269
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.