بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید LL0220 KJ
تولیدکننده پتروشیمی امیرکبیر
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سبک خطی
فرآیندها فیلم دمشی
کاربردها فیلم، فیلم با کاربری عمومی
افزوده شده با آنتی بلاک، لیزکننده، آنتی اکسیدان، خنثی کننده
ویژگی ها گرید در تماس با غذا، تمایل کم لایه های فیلم به چسبیدن به یکدیگر
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.921 g/cm³ ISO 1183
MFI 2.4 g/10min At 2.16Kg Load, 190°C ISO 1133
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Elmendorf Tear Strength, MD 110 gr/25µm ASTM D1922
Elmendorf Tear Strength, TD 300 gr/25µm ASTM D1922
Film Elongation at Break, MD 600 % ISO 527
Film Elongation at Break, TD 800 % ISO 527
Film Tensile Strength at Break, MD 36 MPa ISO 527
Film Tensile Strength at Break, TD 28 MPa ISO 527
Film Tensile Strength at Yield, MD 10 MPa ISO 527
Film Tensile Strength at Yield, TD 11 MPa ISO 527
Impact Strength, Dart 130 gr ASTM D1709
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Vicat Softening Point 93 ISO 306
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.