بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید 7000F
تولیدکننده پتروشیمی ایلام
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سنگین
فرآیندها فیلم دمشی
کاربردها فیلم، فیلم با کاربری عمومی
افزوده شده با روان کننده، آنتی اکسیدان، اسید اسکونجر
ویژگی ها فرآیند پذیری خوب، سفتی خوب، استحکام مکانیکی خوب
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.952 g/cm³ ISO 1183
MFI 0.04 g/10min 2.16kg ISO 1133
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
ESCR 400 h 80°C ASTM D1693
Izod Impact Strength, Notched 30 J/m ASTM D256
Tensile Elongation at Break 500 % >500 ASTM D638
Tensile Strength at Break 38 MPa ASTM D638
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.