بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید HF7750M (EX2)
تولیدکننده پتروشیمی کرمانشاه
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سنگین
فرآیندها نساجی
کاربردها الیاف
ویژگی ها توزیع وزن مولکولی باریک
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.954 - 0.9579999 g/cm³ ISO 1183
Fish Eye 5 Count ≤5
Flow Rate Ratio (FRR) 8 - 12 21.6/5
MFI 2.2 - 2.8 g/10min At 5Kg Load, 190°C ISO 1133
MFI 22 - 28 g/10min At 21.6Kg Load, 190°C ISO 1133
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.