بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید Moplen EPC40R (R40)
تولیدکننده پتروشیمی شازند (اراک)
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن کوپلیمر
فرآیندها قالب گیری تزریقی
کاربردها قطعات خودرو، قطعات مهندسی، لوازم خانگی، جعبه باطری، محفظه های روغن ترمز، تکیه گاه های داشبورد، محفظه های آب خودرو
ویژگی ها فرآیند پذیری خوب، Good Surface Finish Products، چقرمگی خوب، سفتی خوب، گرید در تماس با غذا، پایداری حرارتی خوب، مقاومت شیمیایی خوب، مقاومت خوب به ترکچه زایی
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
MFI 7 g/10min At 2.16Kg Load , 230°C ASTM D1238
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Flexural Modulus 1350 MPa ASTM D790
Hardness, Rockwell R 86 ASTM D785
Izod Impact Strength, Notched 95 J/m at +23°C ASTM D256
Izod Impact Strength, Notched 40 J/m at -20°C ASTM D256
Tensile Elongation at Yield 12 % ASTM D638
Tensile Strength at Yield 27 MPa ASTM D638
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Heat Deflection Temperature 88 At 0.46 MPa ASTM D648
Oven Aging 1000 h At 150°C ASTM D3012
Vicat Softening Point 150 10N ASTM D1525
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.