بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید HCH 5110 (HF5110)
تولیدکننده پتروشیمی آریا ساسول
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سنگین
فرآیندها فیلم دمشی
کاربردها فیلم، فیلم با کاربری عمومی
ویژگی ها استحکام مذاب خوب، گرید در تماس با غذا، وزن مولکولی متوسط، توزیع وزن مولکولی پهن
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.951 g/cm³ at +23°C ISO 1183
MFI 10 g/10min At 21.6Kg Load , 190°C ISO 1133
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Film Elongation at Break, MD 580 % ISO 527
Film Elongation at Break, TD 620 % ISO 527
Film Tensile Strength at Break, MD 55 MPa ISO 527
Film Tensile Strength at Break, TD 55 MPa ISO 527
Tear Propagation Resistance, MD 25.49 gram-force Elmendorf method ISO 6383
Tear Propagation Resistance, TD 81.57 gram-force Elmendorf method ISO 6383
Tensile Elongation at Yield 10 % ISO 527
Tensile Modulus 1050 MPa ISO 527
Tensile Strength at Yield 26 MPa ISO 527
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Melting Point 132 ISO 3146
Vicat Softening Point 127 A50,50 oC/h, 10 N ISO 306
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.