بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید PARS PET-TG645 (Super Bright)
تولیدکننده پتروشیمی شهید تندگویان
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن ترفتالات
فرآیندها نساجی
کاربردها الیاف
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Carboxyl End Group 32 meq/kg ≤ 32 ASTM D7409
Chip Weight 2.1 - 2.3 g/100EA
Color (CIE Lab) 75 ≥ 75 , *L ASTM D6290
Color (CIE Lab) 4.5 ≤ 4.5 , *b ASTM D6290
DEG content 1 - 1.8 % ASTM E2409
Intrinsic Viscosity 62.5 - 65.5 cm³/g ISO 1628
Water content 0.3 WT.% Max 0.3 ASTM D6869
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Melting Point 252 - 258 ASTM D3418
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.