بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید EP-C40R
تولیدکننده پتروشیمی مارون
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن کوپلیمر
فرآیندها قالب گیری تزریقی
کاربردها قطعات خودرو، قطعات مهندسی، لوازم خانگی، جعبه باطری، محفظه های روغن ترمز، تکیه گاه های داشبورد، محفظه های آب خودرو
ویژگی ها Good Surface Finish Products، چقرمگی خوب، سفتی خوب، گرید در تماس با غذا، پایداری حرارتی خوب، مقاومت شیمیایی خوب، مقاومت خوب به ترکچه زایی
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.9 g/cm³ ISO 1183
MFI 6 g/10min At 2.16Kg Load , 230°C ISO 1133
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Flexural Modulus 1300 MPa ISO 178
Hardness Shore D 68 ISO 868
Izod Impact, Notched 15 kJ/m² at +23°C ISO 180
Izod Impact, Notched 6.5 kJ/m² at -20°C ISO 180
Tensile Strength at Yield 26 MPa ISO 527
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Heat Deflection Temperature 95 At 0.46 MPa ISO 75
Oven Aging 360 h At 150°C , Air ISO 4577
Vicat Softening Point 152 9.8N ISO 306
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.