بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید Jampilen HP550J
تولیدکننده شرکت پلی پروپیلن جم
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن هموپلیمر
فرآیندها اکستروژن، نساجی
کاربردها ورق، الیاف، فرش و قالیچه، کیف و کوله، ظروف محصولات لبنی، چمن مصنوعی، ورق ترموفورمینگ، طناب و ریسمان، الیاف برس، الیاف تک رشته، رافیا، نوار، نخ نواری
ویژگی ها گرید در تماس با غذا، خواص مکانیکی خوب، فرآیند پذیری خوب
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.9 g/cm³ ASTM D1505
MFI 3.2 g/10min At 2.16Kg Load, 230°C ASTM D1238
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Elongation Yield 12 % ASTM D638
Flexural Modulus 1550 MPa ASTM D790
Hardness, Rockwell R 102 ASTM D785
Izod Impact Strength, Notched 55 J/m at +23°C ASTM D256
Tensile Strength Yield 35 MPa ASTM D638
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Heat Deflection Temperature 94 At 0.46 MPa or 66 psi ASTM D648
Oven Aging 360 h At 150°C , Air ASTM D3012
Vicat Softening Point 156 10N ASTM D1525
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.