بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید 7000F
تولیدکننده پتروشیمی مهر
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سنگین
فرآیندها فیلم دمشی
کاربردها فیلم، فیلم با کاربری عمومی
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.952 g/cm³ at +23°C ISO 1183
MFI 0.04 g/10min At 2.16Kg Load , 190°C ASTM D1238
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
ESCR 600 h ASTM D1693
Izod Impact Strength, Notched 294 J/m ASTM D256
Tensile Elongation at Break 500 % ASTM D638
Tensile Strength at Break 38.24 MPa ASTM D638
Tensile Strength at Yield 24.51 MPa ASTM D638
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Melting Point 131 ASTM D2117
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.