بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید Parslen ZB332L
تولیدکننده نوید زر شیمی
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن کوپلیمر
فرآیندها قالب گیری تزریقی
کاربردها قطعات مهندسی، قطعات خودرو، لوازم خانگی
ویژگی ها سفتی خوب، گرید در تماس با غذا، مقاومت خوب به ترکچه زایی، چقرمگی خوب، پایداری حرارتی خوب، Good Surface Finish Products، فرآیند پذیری خوب، مقاومت شیمیایی خوب
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
MFI 6.3 - 7.7 g/10min At 2.16Kg Load , 230°C ASTM D1238
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Flexural Modulus 1080 - 1320 MPa ASTM D790
Hardness, Rockwell R 83 - 103 ASTM D785
Izod Impact Strength, Notched 99.9 - 100.1 J/m at +23°C ASTM D256
Izod Impact Strength, Notched 39.96 - 40.04 J/m at -20°C ASTM D256
Tensile Elongation at Yield 8 - 10 % ASTM D638
Tensile Strength at Yield 23 - 31 MPa ASTM D638
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Heat Deflection Temperature 80 - 96 At 0.46 MPa ASTM D648
Vicat Softening Point 140 - 160 9.8N ASTM D1525
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.