بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید PGPC 2230
تولیدکننده پتروشیمی خوزستان
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی کربنات
فرآیندها قالب گیری تزریقی
کاربردها قطعات خودرو
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 1.2 g/cm³ ASTM D792
MFI 22.1 - 30 g/10min At 1.2Kg Load, 300°C ASTM D1238
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Charpy Impact Notched 20 kJ/m² ASTM D256
Hardness Ball Indentation 103 MPa
Tensile Elongation at Break 50 % ASTM D638
Tensile Modulus 2200 - 2400 MPa ASTM D638
Tensile Strength at Yield 60 MPa ASTM D638
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Vicat Softening Point 140 - 150 At 50 N, 50°C/h ASTM D1525
خواص الکتریکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Dielectric Constant 2.8 - 3.1 At 1 MHz ASTM D150
Dielectric Strength 20 kV/mm At 50 HZ, 50mm diameter, 2mm thickness ASTM D149
Dissipation factor 80 - 110 E-4 At 1 MHz ASTM D150
Dissipation factor 8 - 10 E-4 At 50 MHz ASTM D150
خواص نوری
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Transmission, Visible 80 % 2mm thickness ASTM D1003
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.