بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید HCH 5020 (HB5020)
تولیدکننده پتروشیمی آریا ساسول
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سنگین
فرآیندها قالب گیری بادی
کاربردها بطری، قطعات مهندسی
ویژگی ها گرید دارویی، گرید در تماس با غذا
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.95 g/cm³ ISO 1183
Density 0.5 g/cm³ bulk , >0.5
MFI 22 g/10min At 21.6Kg Load , 190°C ISO 1133
MFI 0.3 g/10min At 2.16Kg Load , 190°C ISO 1133
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
ESCR 150 h Basell, Bottle Test
Full-notch creep test (FNCT) 6 h 3.5MPa, 80°C, 2% Igepal BC/9 ISO 16770
Hardness Ball Indentation 45 MPa H 132/30 ISO 2039-1
Tensile Elongation at Yield 9 % ISO 527
Tensile Modulus 1000 MPa ISO 527
Tensile notched impact strength 110 kJ/m² at -30°C ISO 8256
Tensile Strength at Yield 25 MPa ISO 527
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Heat Deflection Temperature 75 At 0.45 MPa ISO 75
Heat Deflection Temperature 43 At 1.82 MPa ISO 75
Melting Point 131 ISO 11357-1
Vicat Softening Point 78 50°C/h , 50N ISO 306
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.