بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید L1922T
تولیدکننده پتروشیمی لاله
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سبک
فرآیندها قالب گیری تزریقی
کاربردها اسباب بازی، لوازم منزل
ویژگی ها قابلیت کشش خوب، خواص مکانیکی خوب، گرید در تماس با غذا، جریان پذیری خوب
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.919 g/cm³
MFI 22 g/10min At 2.16Kg Load, 190°C
MFI 75 g/10min At 5Kg Load, 190°C
MVR 29 cm³/10min At 2.16Kg Load, 190°C
MVR 98 cm³/10min At 5Kg Load, 190°C
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
ESCR 3 h
Hardness Ball Indentation 16 MPa Applied load 49 N
Hardness Shore D 45
Izod Impact, Notched 42 kJ/m² at +23°C
Izod Impact, Notched 5 kJ/m² at -30°C
Tensile Creep Modulus 80 MPa after 1 hour
Tensile Creep Modulus 45 MPa after 1000 hours
Tensile Elongation at Break 400 %
Tensile Modulus 175 MPa
Tensile notched impact strength 86 kJ/m² at 8.4% elengation at break & 16Ma maximum tension
Tensile Strength at Break 7 MPa
Tensile Strength at Yield 8 MPa
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Enthalpy change 104 J/g
Heat Deflection Temperature 39 At 0.46MPa
Melting Point 105
Vicat Softening Point 82 10N, VST/A
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.