بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید 2101TN47
تولیدکننده پتروشیمی لاله
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سبک
فرآیندها فیلم دمشی
کاربردها فیلم، فیلم با کاربری سنگین، فیلم با کاربری عمومی
افزوده شده با آنتی بلاک، لیزکننده، آنتی اکسیدان
ویژگی ها گرید در تماس با غذا، خواص نوری خوب، استحکام خوب در برابر پارگی، تمایل کم لایه های فیلم به چسبیدن به یکدیگر، قابلیت کشش خوب، فرآیند پذیری خوب، چقرمگی خوب
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.921 g/cm³
MFI 0.85 g/10min
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Blocking 10 gr
Coefficient of Friction 0.1 ASTM D1894
Dart Drop Impact Strength 30 KJ/m ASTM D4272
Film Elongation at Break, MD 200 %
Film Elongation at Break, TD 500 %
Film Tensile Modulus, MD 160 MPa
Film Tensile Modulus, TD 170 MPa
Film Tensile Strength at Break, MD 24 MPa
Film Tensile Strength at Break, TD 21 MPa
Film Tensile Strength at Yield, MD 12 MPa
Film Tensile Strength at Yield, TD 11 MPa
Re-Blocking 30 gr
Tear Strength, MD 40 kN/m
Tear Strength, TD 30 kN/m
خواص نوری
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Gloss 49 45° ASTM D2457
Haze 11 % ASTM D1003
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.