بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید RG 1101P
تولیدکننده پتروشیمی رجال
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی پروپیلن، پلی پروپیلن هموپلیمر
فرآیندها نساجی
کاربردها الیاف، الیاف CF، الیاف BCF
ویژگی ها Gas Fading Stabilized
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
MFI 15.5 g/10min At 2.16Kg Load , 230°C ASTM D1238
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Charpy Impact Notched 2.5 kJ/m² At +23°C ISO 179/1eA
Charpy Impact Notched 1.5 kJ/m² at -30°C ISO 179/1eA
Hardness Ball Indentation 70 MPa ISO 2039-1
Tensile Elongation at Yield 10 % 50mm/min ASTM D638
Tensile Modulus 1500 MPa 1mm/min ASTM D638
Tensile Strength at Yield 35 MPa 50mm/min ASTM D638
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Heat Deflection Temperature 85 At 0.46 MPa ASTM D648
Melting Point 163 DSC ASTM D3417
Vicat Softening Point 154 10N ASTM D1525
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.