بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید Lupolen 2420D
تولیدکننده پتروشیمی امیرکبیر
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سبک
فرآیندها قالب گیری تزریقی، قالب گیری بادی، فیلم دمشی
کاربردها بطری، فیلم، کیسه، فیلم شرینک، فیلم با کاربری عمومی
ویژگی ها فرآیند پذیری خوب، استحکام خوب در برابر پارگی، چقرمگی خوب
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.923 g/cm³ ISO 1183
MFI 0.25 g/10min At 2.16Kg Load, 190°C ISO 1133
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Film Elongation at Break, MD 200 % ISO 527
Film Elongation at Break, TD 500 % ISO 527
Film Tensile Strength at Break, MD 27 MPa ISO 527
Film Tensile Strength at Break, TD 20 MPa ISO 527
Impact Strength, Dart 250 gr 50 Blown film ASTM D1709
Tensile Modulus 240 MPa ISO 527
Tensile Strength at Yield 10 MPa ISO 527
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Vicat Softening Point 94 50°C/h, 10N ISO 306
خواص نوری
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Gloss 50 60°/50 ASTM D2457
Haze 14 % <14, 50 ASTM D1003
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.