بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید F-3000
تولیدکننده بانیار پلیمر
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی استایرن، پلی استایرن انبساطی
افزوده شده با تأخیر دهنده شعله
ویژگی ها تأخیر دهنده شعله
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Bead Size 0.8 - 1.2 mm
Density 0.0135 g/cm³ First Expansion
Density 0.0085 g/cm³ Second Expansion
Density 0.0075 g/cm³ Third Expansion
Pentane Content 6 % 6.0 ≤
خواص حرارتی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Limiting Oxygen Index (LOI) 24 % 24.0=< ، (Flame Retardancy (LOI
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.