بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید 22501AA
تولیدکننده پتروشیمی جم
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن
فرآیندها فیلم دمشی
کاربردها فیلم، فیلم با کاربری عمومی
افزوده شده با آنتی اکسیدان
ویژگی ها سطح پایین ژل، فرآیند پذیری خوب، سفتی خوب، خواص نوری خوب
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.922 g/cm³ ASTM D1505
MFI 0.95 g/10min ASTM D1238
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Film Elongation at Break, MD 680 % ASTM D882
Film Elongation at Break, TD 780 % ASTM D882
Film Tensile Modulus, MD 200 MPa 2%Secant Modulus ASTM D882
Film Tensile Modulus, TD 240 MPa 2%Secant Modulus ASTM D882
Film Tensile Strength at Break, MD 45 MPa ASTM D882
Film Tensile Strength at Break, TD 30 MPa ASTM D882
Film Tensile Strength at Yield, MD 13 MPa ASTM D882
Film Tensile Strength at Yield, TD 12.5 MPa ASTM D882
Impact Strength, Dart 80 gr ASTM D1709
Tear Propagation Resistance, MD 105 gram-force Elmendorf method ASTM D1922
Tear Propagation Resistance, TD 460 gram-force Elmendorf method ASTM D1922
خواص نوری
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Gloss 38 45° ASTM D2457
Haze 21 % ASTM D1003
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.