بورس کالای ایران
آنالیز کالاهای پتروشیمی
نام گرید HM-8355 (BL4)
تولیدکننده پتروشیمی جم
دسته ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی اتیلن، پلی اتیلن سنگین
فرآیندها قالب گیری بادی
کاربردها ظرف نگهدارنده یا مخزن
افزوده شده با روان کننده، آنتی اکسیدان، اسید اسکونجر
ویژگی ها Good Surface Finish Products، فرآیند پذیری خوب، سفتی خوب، مقاومت خوب در برابر ترکزایی ناشی از تنش های محیطی (ESCR)
خواص فیزیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Density 0.951 g/cm³ ISO 1183
Flow Rate Ratio (FRR) 27 21.6/5
MFI 9.5 g/10min At 21.6Kg Load ISO 1133
MFI 0.35 g/10min At 5Kg Load ISO 1133
Swell Ratio 110 %
خواص مکانیکی
نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Charpy Impact Notched 10 kJ/m² at +23°C ISO 179/1eA
مقادیر نمایش داده شده میزان متوسط بوده و نباید به عنوان خواص نهایی محصول در نظر گرفته شوند. تمامی داده های نشان داده شده از برگه مشخصات فنی محصولات جمع آوری گردیده است و تنها برای راهنمایی می باشند. به دلیل احتمال وجود خطا در داده های وارد شده، هرگونه تصمیم نهایی برای کاربری مواد، باید با برگه مشخصات فنی اصلی ماده مطابقت داده شود و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت این اطلاعات ندارد.